Banner e-lianiko_el

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H εταιρεία Katerina Bags, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της.
Ακολουθεί και εφαρμόζει  τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως  ακριβώς προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο  (Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 131/2003.
Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, στην εσωτερική αγορά).
Εφαρμόζει επίσης ρητά τον νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έτσι δεσμεύεται ρητά ότι δεν παραχωρεί, πωλεί, ενοικιάζει, δημοσιοποιεί,
ανταλλάσσει ή εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και τα χρησιμοποιεί μόνο για την αποστολή
των εμπορευμάτων σας ή για την ενημέρωσή σας εφόσον το ζητήσετε.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση , θα πρέπει ο χρήστης/επισκέπτης, να παρέχει στην εταιρεία μας συγκεκριμένες πληροφορίες
που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας
για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει)
και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1.ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπο του κάθε ατόμου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα
και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν, ενδεικτικά, το όνομα, η διεύθυνση,
αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και δεδομένα χρήσης,
όπως για παράδειγμα όνομα μέλους και κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση IP και τα cookies.
 

2.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

Είναι πιθανόν κατά την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν
(όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλικία, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, αριθμός τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ.) προκειμένου:
α) να εγγραφείτε ως μέλος και να ανοίξετε Λογαριασμό για αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα
β) να κάνετε συναλλαγές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα
γ) να εγγραφείτε στο Newsletter
δ) να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με εσάς για τυχόν παραγγελίες σας ή και για την ενημέρωση των προϊόντων μας
ε) να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον νόμο.
 

Ειδικότερα :  

 • Για την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν θα σας ζητηθεί κανένα προσωπικό στοιχείο.
  Συλλέγουμε τα στοιχεία σας αν και εφόσον εσείς μας τα χορηγήσετε οικειοθελώς για τον σκοπό της εγγραφής σας ως μέλος. 
   
 • Για κάθε αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα,
  τα στοιχεία που πρέπει να μας χορηγήσετε είναι : Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο,  διεύθυνση (οδός, πόλη, T.K.), διεύθυνση χρέωσης,
  διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη ή τιμολόγιο)

  Επίσης ζητάμε εθελοντικά κάποια στοιχεία όπως τον αριθμό κινητού τηλεφώνου
  (στην περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα) και e-mail.
   
 • Στην περίπτωση που θα εκδώσουμε τιμολόγιο, χρειαζόμαστε το: Ονοματεπώνυμο του επιχειρηματία ή την επωνυμία της εταιρείας,
  επάγγελμα, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ και την διεύθυνση της έδρας. 
   
 • Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter της Εταιρείας μας, θα σας ζητηθεί να μας χορηγήσετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail).
  Σκοπός της υπηρεσίας είναι η αποστολή ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας μας και τυχόν προσφορές.
   

3.ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου μας  www.katerinabags.com ,
προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς. Όπως:
 

 • Για να εκτελέσουμε την μεταξύ μας σύμβαση ( π.χ. να παραδώσουμε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα) 
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας 
 • Για να σας παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε (π.χ. να σας στείλουμε κάποιο ενημερωτικό δελτίο) 
 • Για στατιστικούς λόγους για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών 

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, (με εξαίρεση τις αρμόδιες και μόνο αρχές,
όπου προβλέπεται από το Νόμο χωρίς τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά).
 

Η Εταιρεία μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα
για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία μας. 
 

Συνοπτικά, η Εταιρεία μας ζητάει τόσες πληροφορίες όσες χρειάζονται ώστε να έχετε μια εξαιρετική αγοραστική εμπειρία:
συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων μας προς εσάς, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και συνέπεια στις νόμιμες
και συμβατικές υποχρεώσεις μας.
 

4.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 

Πιθανώς να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε αντιπροσώπους ή/και σε υπεργολάβους μας με σκοπό την υποστήριξη,
προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι
τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.
 

Για παράδειγμα, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα: 

 • Στις μεταφορικές εταιρείες για την αποστολή των προϊόντων σας που έχετε αγοράσει από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα 
 • Σε τρίτους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας, υπηρεσίες προώθησης
  και marketing τόσο της επιχείρησής μας, όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας
   
 • Σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης. 

Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και
άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μας που, λόγω αρμοδιότητάς τους, έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα,
είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.
Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει ληφθεί.
 

Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη, περιοριστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, πώλησης ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, ενδέχεται να μεταφέρουμε δεδομένα,
συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε εύλογη κλίμακα και όπως είναι απαραίτητο για τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων,
και υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που να συνάδει
με τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα τυχόν προσωπικών δεδομένων
και θα ενημερώσουμε τα υποκείμενα που επηρεάζονται πριν τα προσωπικά δεδομένα καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.
 

Η εταιρεία μας δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών τ
ου δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του πελάτη/επισκέπτη/χρήστη,
με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται
να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους
και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 

5.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η μεταφορά των δεδομένων σας γίνεται με κρυπτογράφηση.
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε server της Eταιρείας μας, η οποία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης με τον
Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία μας δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών. 

 

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

Η Εταιρεία μας επιτρέπει στους χρήστες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομίσει σε εμάς.
Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, η Εταιρεία μας θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί άμεσα αυτή η πληροφορία από τα αρχεία μας. 

Για τη προστασία και την ασφάλεια σας, θα προσπαθήσουμε να βεβαιωθούμε ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη.
Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία
της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@katerinabags.com
ή κάνοντας χρήση της ειδικής φόρμας επικοινωνίας. 

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 

 

7.ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ 

 Η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν προτεραιότητα για εμάς.
Γι’ αυτό η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειριζόμαστε υπεύθυνα τα προσωπικά σας δεδομένα
και θεωρούμε σημαντικό να μπορείτε να τα ελέγχετε και εσείς. 

Τα δικαιώματά σας έχουν ως εξής: 

 

Τα δικαιώματά σας  Τι σημαίνει αυτό; 
Δικαίωμα ενημέρωσης  Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε με ακρίβεια και σαφήνεια για την συλλογή και την χρήση (επεξεργασία) των προσωπικών σας δεδομένων.  
Δικαίωμα πρόσβασης 

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς.
Οι πληροφορίες που έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, περιλαμβάνουν τα εξής:
 

 • Τους σκοπούς της επεξεργασίας 
 • Τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων 
 • Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών 
 • Το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων 
 • Την άσκηση δικαιωμάτων 
 • την προέλευση των δεδομένων όταν δεν συλλέγονται από εσάς 
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
  και σημαντικές πληροφορίες για τη λογική, τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας.
   

 

Δικαίωμα διόρθωσης  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά είναι εσφαλμένα
ή ανακριβή, ή την συμπλήρωση των δεδομένων σας όταν αυτά είναι ελλιπή.
Αν διαθέτετε λογαριασμό, ίσως είναι ευκολότερο να διορθώσετε εσείς τα δεδομένα σας μέσω της ενότητας «Ο λογαριασμός μου».
 
Δικαίωμα διαγραφής/ Δικαίωμα στη λήθη 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον δεν επιθυμείτε πια τα δεδομένα αυτά
να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταστε νόμιμος λόγος να τα κατέχουμε.
 

Αυτό δεν πρόκειται για ένα απόλυτο δικαίωμα καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων θα πρέπει να είναι σύννομη.  

  

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.
Συγκεκριμένα μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία.
Το δικαίωμα αυτό είναι εναλλακτικό του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης.
Δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και ισχύει μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
 

 

Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων  

Το δικαίωμα στην φορητότητα προσφέρει σε εσάς έναν εύκολο τρόπο να διαχειρίζεστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Σας διευκολύνει να τα διακινήσετε, να τα αντιγράψετε ή να τα μεταφέρετε εύκολα από την βάση δεδομένων μας, σε μια άλλη.  

Το δικαίωμα στη φορητότητα μπορεί να ασκηθεί όταν ισχύουν όλα τα παρακάτω: 

 • Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα 
 • Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι είτε η συγκατάθεση σας, είτε η εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος 
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν εσάς και έχουν παρασχεθεί από εσάς 
 • η άσκηση του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. 

 

Δικαίωμα εναντίωσης 

  

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση που εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας,
η Εταιρεία οφείλει να σταματήσει την εν λόγο επεξεργασία εκτός 
και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία,
οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πελάτη ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 

 

Δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ 

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Το εν λόγω δικαίωμα σημαίνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς υπόκειται σε περιορισμούς και, συνεπώς,
μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω.
 

Αυτό ισχύει σε περιορισμένες περιπτώσεις και σύμφωνα με τον Γενικό Κανόνα Προστασίας Δεδομένων: 

 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας (η Εταιρεία) μπορεί νομίμως να λαμβάνει τέτοια απόφαση, μόνον εάν το υποκείμενο (ο πελάτης)
  έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση ή όταν η απόφαση είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υποκειμένου των δεδομένων
  και υπευθύνου επεξεργασίας ή η εν λόγω απόφαση επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους,
  στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος και το οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου.
   
 • Εάν η εν λόγω απόφαση λήφθηκε ως αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας (η Εταιρεία) και του υποκειμένου (του πελάτη) ή βάσει της ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου, το τελευταίο έχει το δικαίωμα να την αμφισβητήσει και ο υπεύθυνος υποχρεούται να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του, όπως να εξασφαλίζει την ανθρώπινη παρέμβαση στη λήψη της απόφασης ή το δικαίωμα έκφρασης άποψης καθώς και αμφισβήτησης της απόφασης από το υποκείμενο. 
 • Εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας (η Εταιρεία) προβαίνει σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
  παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων (στον πελάτη), κατά τη λήψη των δεδομένων (όταν τα έχει συλλέξει από το ίδιο) ή σε εύλογο χρόνο
  (όταν αυτά έχουν ληφθεί από άλλη πηγή), εκτός από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ, και τις εξής επιπλέον πληροφορίες:
 1. σχετικά με το αν και κατά πόσον λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, 
 2. σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, 
 3. σχετικά με τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της επεξεργασίας, 
 4. το αργότερο κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας επισημαίνει το δικαίωμα του υποκειμένου
  για εναντίωση το οποίο περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
   
 • Το υποκείμενο των δεδομένων (ο πελάτης) δικαιούται, και στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ,
  να εξασφαλίζει τον περιορισμό της επεξεργασίας σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής 
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας (η Εταιρεία) είναι υποχρεωμένος να διαγράψει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα, εάν η βάση της κατάρτισης προφίλ
  είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου και αυτή ανακληθεί ή το υποκείμενο ασκήσει το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του,
  εφόσον δεν συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.
   
 • Το υποκείμενο των δεδομένων (ο πελάτης) δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του,
  στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ’ του Κανονισμού,
  περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 21 παρ.1 ΓΚΠΔ). O υπεύθυνος επεξεργασίας (η Εταιρεία) δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
   
 • Όταν το υποκείμενο των δεδομένων (ο πελάτης) αντιτίθενται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους για σκοπούς
  απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα αυτά δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς
   

 

Δικαίωμα στην απενεργοποίηση των cookies 

Έχετε το δικαίωμα απενεργοποίησης των cookies. Οι ρυθμίσεις των προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο είναι συνήθως προγραμματισμένες
από προεπιλογήνα αποδέχονται τα cookies. Ωστόσο μπορείτε εύκολα να τις προσαρμόσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
 

Πολλά cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της χρηστικότητας ή της λειτουργικότητας ιστότοπων/εφαρμογών.
Ως εκ τούτου, η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να μην σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα των ιστότοπων/εφαρμογών μας,
όπως περιγράφεται αναλυτικά στον σχετικό πίνακα για τα cookies.
 

Αν επιθυμείτε να περιορίσετε ή να αποκλείσετε όλα τα cookies που εγκαθίστανται από τους ιστότοπους/εφαρμογές μας (γεγονός το οποίο ενδέχεται
να μην σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας) ή οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους/ εφαρμογές,
μπορείτε να το καθορίσετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. 
 

  

Για τον χειρισμό των αιτημάτων σας, ενδέχεται να ζητήσουμε επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.
Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να απευθύνετε τυχόν αίτημά σας στο πλαίσιο των ως άνω δικαιωμάτων σας
(π.χ. για πληροφόρηση, πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή, ή περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κλπ.)
εγγράφως προς την Εταιρεία μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

Η Εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για την διευκόλυνση και την λειτουργεία των υπηρεσιών της.
H παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας
και μέρος της μεταξύ μας σύμβασης για την παροχή των Υπηρεσιών μας.
Παρακάτω μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε, το σκοπό που εξυπηρετούν
καθώς και για τον τρόπο διαχείρισής τους.
 

 1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, μέσω του προγράμματος περιήγησης, όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies βοηθούν την ιστοσελίδα μας να λειτουργεί χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουμε πολλαπλές επιλογές του χρήστη,
να συλλέγουμε πληροφορίες απαραίτητες για την βελτίωση και την αναβάθμιση του περιεχομένου μας για τις ανάγκες των χρηστών.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, δεν συλλέγουν πληροφορίες
που να σας ταυτοποιούν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου που φυλάσσεται στον υπολογιστή σας. 
 

2.ΕΙΔΗ COOKIES

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται οι παρακάτω κατηγορίες cookies: 

 

Ονομασία  Πληροφορίες 
Αναγκαία Cookies 

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του ιστότοπού μας, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων και την ηλεκτρονική πληρωμή.
Χωρίς αυτά πλήττεται η ομαλή λειτουργεία του ιστότοπού μας και περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 

 

Cookies Λειτουργικότητας 

Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, έτσι ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας
και να βρίσκετε εύκολα αυτό που αναζητάτε.
 

 

Cookies Επιδόσεων 

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες μας και μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά.
Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη, καθώς είναι ανώνυμες.
Χρησιμοποιούνται μόνο για την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του καταστήματός μας.
 

 

Cookies Διαφήμισης 

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας, περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα.
Επίσης μας βοηθούν στην μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεών μας.
 

 

Cookies Analytics 

Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας,
βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε
 

 

 

Cookies Τρίτων (3rd Party Cookies) 

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο,
να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη
του χρήστη στην ιστοσελίδα μας.

 

3.ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝCOOKIES 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies.
Ανάλογα τις επιλογές που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση cookies,
να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies του ηλεκτρονικού καταστήματός μας,
υπάρχει περίπτωση να χαθεί η σωστή λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. 

Επίσης, απενεργοποιώντας ένα cookie ή μια κατηγορία cookies, δεν διαγράφεται από το πρόγραμμα περιήγησης.
Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

4.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την Πολιτική αυτή, είτε ολόκληρη είτε εν μέρει. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα πολιτική
θα ισχύει από την στιγμή που η τροποποιημένη Πολιτική είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τις υπηρεσίες του αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις.

Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies
για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, πρέπει να παύσετε την χρήση της ιστοσελίδας μας.
 

Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο